CZWARTEK 23 MAJA 2024

9.00 – 11.00  
Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych

11.00 
Otwarcie konferencji.

11.10 -12.00 

Wręczenie odznaczeń NOT i STC oraz wystąpienia okolicznościowe.

12.00 – 12.25  

Cukier 4.0 — kampania 2023/24 w świetle aktualnych wyzwań dla branży cukrowniczej
Maciej Wojtczak, Stowarzyszenie Techników Cukrowników.

12.25 – 12.45 

Rozwiązania w zakresie biogazu w sektorze cukrowniczym

Marzena Skąpska, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW.

12.45 - 13.25

Panel dyskusyjny nt.
Nowoczesna energetyka w przemyśle cukrowniczym. Możliwości Finansowania i perspektywy rozwoju

 Anna Szóstakiewicz, Fundacja W Klimacie.

13.30 - 14.30 
Obiad i zwiedzanie stoisk wystawowych.

14.30 -14.50 

System kredytów węglowych w sektorze cukrowniczym.
dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.


14.50 - 15.10 

Wodór paliwem przyszłości. Kompendium wiedzy na temat technologii wodorowych i zastosowań wodoru w Europie i w Polsce.
Ewa Wiktorowska-Sowa, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

15.10 – 15.30 

Węgiel - Gaz ziemny - Biometan - Wodór - wstęp do długoterminowej strategii transformacji energetycznej branży cukrowniczej.
Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu oraz Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli Polskiej Organizacji Biometanu.


15.30 - 15.50 

Efektywne zarządzanie energią w branży cukrowniczej.
Ewa Mikos Romanowicz, Artur Nowocień, Siemens  Sp. z o.o.

15.50 – 16.10 

Poprawa efektywności energetycznej w branży cukrowniczej ze wsparciem systemu Białych Certyfikatów.

Łukasz Zywar, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


16.10 – 16.30 

Dekarbonizacja, OZE, ESG w branży cukrowniczej w kontekście kolejnej
perspektywy dofinansowań
Michał Gatkowski, Viverno Sp. z o.o.


16.30 - Dyskusja


19.30 Uroczysta kolacja

14.30 — 15.10 

ISO 17025 i ISO 9001 razem czy osobno? Wady i zalety integrowania systemów zarządzania laboratorium i organizacji.
Radosław Keller, Lab ISO Consulting.

15.10 — 15.30 

Oznaczanie SO2 w produktach cukrowniczych ciemnych.
Andreas Degenhardt, Pfeifer & Langen

15.30 — 15.50

Nowoczesne metody wykrywania i analizy zanieczyszczeń oraz pomiaru barwy cukru w linii produkcyjnej.
Maciej Ulatowski, PMOTION.

15.50 — 16.10

Nowe oprogramowanie Beetlab 3.0 w analizie surowcowej dla systemu Betalyser.
Mateusz Kawecki, Anton Paar.

16.10 – 16.50

Doświadczenia związane z wdrożeniem do szybkiej analizy laboratoryjnej analizatora NIR w laboratoriach fabrycznych KGS S.A.
Stanisław Kos, FOSS; Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.; Aneta Antczak, Politechnika Łódzka.


19.30 Uroczysta kolacja


14.30 15.00

Teoria krystalizacji
Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.

15.00 16.00 

Sposoby optymalizacji produktowni poprzez udoskonalenie rozkładu granulometrycznego cukrzycy.
Adam Kozioł, AP System Sp. z o.o.; Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

16.00 16.30 

Wykorzystanie technologii obliczeniowej do uzyskania zawartości suchej substancji cukrzyc B i C.
Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.


16.30 17.00

Proces ciągłego gotowania – sposoby udoskonaleń płynności procesu.
Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.


19.30 - Uroczysta kolacjaPIĄTEK 24 MAJA 2024

9.00 -10.00  

Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych


10.00 – 10.20 

Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w uprawie buraka cukrowego w firmie Kombinat Rolny Kietrz.

Rafał Kleniewski, Kombinat Rolny Kietrz.


10.20 – 10.40 

Transformacja Cyfrowa Przedsiębiorstw - Kompleksowa oferta doradztwa biznesowego i technologicznego oraz wdrożenia systemów cyfrowych optymalizujących działalność operacyjną.
Szymon Paprocki, Encon  Sp. z o.o.


10.40 - 11.00  Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych


11.00 – 11.20 

Rewolucja cyfrowa w systemach napędowych. Monitorowanie stanu technicznego maszyn i zużycia energii.
Marek Mularczyk, Nord Napędy Sp. z o.o.


11.20 – 11.40 

Zastosowanie AMR (autonomous mobile robots: autonomiczne roboty mobilne) w procesie paletyzacji.
Zbigniew Kominek, WIKPOL.


11.40 – 12.00 

Ponowne wykorzystanie kondensatu za pomocą pomiaru TOC jako element zielonej transformacji.
Michael Bastkowski, HACH LANGE Sp. z o.o.


12.00 – 12.20 

Cukroskop Crystobserver jako narzędzie monitoringu i kontroli procesu krystalizacji cukru pod kątem optymalizacji zużycia energii.

Claire Rua, ITECA, Francja.


12.20 – 12.40 

Numeryczny model do sterowania procesem krystalizacji ciągłej z uwzględnieniem algorytmu sztucznej inteligencji.
Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.


12.40  Dyskusja i zakończenie konferencji


13.30 Obiad


9.00 — 10.00 

Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych


10.00 – 10.20 

Informacja na temat najnowszych przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz inne aktualności legislacyjne.
Aleksandra Hawrylak-Żyjewska, Związek Producentów Cukru w Polsce.

10.20 — 10.40 

Czy uda się zakończyć greenwashing?
Aleksandra Hawrylak-Żyjewska, Związek Producentów Cukru w Polsce.

10.40 – 11.00  Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych


11.00 – 11.30 

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania.
Monika Żmudzka, Polskie Centrum Akredytacji.


11.30 – 11.50 

Wilgotność cukru białego - aspekty teoretyczne i praktyczne.
Radosław Gruska, Politechnika Łódzka.


11.50 – 12.10 

Wieloparametrowa analityka procesowa w branży cukrowniczej- klucz do jakości i efektywności procesów produkcyjnych.
Piotr Kwiatkowski, Metrohm Polska Sp. z o.o.


12.10 – 12.30 

Krzemionka w soku cukrowym.
Michael Bastkowski, HACH LANGE Sp. z o.o.


12.30 – 12.50 

Doświadczenia dotyczące badań biegłości buraka cukrowego organizowane przez PK ICUMSA.
Maciej Wojtczak, Aneta Antczak Chrobot, Polski Komitet ICUMSA.


12.50 – 13.15 

BHP w laboratoriach fabrycznych - panel dyskusyjny.
Agata Baryga, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.


13.15 – 13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji


13.30  Obiad


09.00 - 10.00 

Bufet kawowy, zwiedzanie stoisk wystawowych

10.00 – 10.30 

Analiza bieżących i historycznych pomiarów wielkości kryształów cukru wykonanych cukroskopem CRYSTOBSERVER® firmy ITECA. Jan Ulatowski, PPH Juliton.


10.30 11.00 

System nadzoru procesu krystalizacji cukru oparty na analizie przesycenia prowadzący do oszczędności energii i wody.
Josef Jurecek/Chromservis s.r.o.; Jakab Rozsa/Zutora kft (tłumaczy Robert Jakubowski).


11.00 11.30 

Monitorowanie procesu krystalizacji na krystalizatorze chłodzącym Neltec.
Bartłomiej Nowak, Notech Services.


11.30 12.00 

Instalacja i prowadzenie pomiarów gęstości w gotowaniu ciągłym.
Bartłomiej Nowak, Notech Services.


12.00 - 12.15 

Inspekcje techniczne wirówek.
Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

12.15 12.45
Nowoczesne falownikowe napędy regeneratywne wirówek cukrowniczych.
Robert Kowalski, Wrzosel.


12.45 - 13.30

Podsumowanie warsztatów i zakończenie konferencji.


13.30 - Obiad